Úkoly pro nemocné

Český jazyk - PS str. 36 celá,

v učebnici  vyjmenovaná slova po M
              

Matematika - str. 16,17,18

                    - slovní úlohy do sešitu 17/49, 50,51

                       18/59 

str. 21/67,

do sešitu str.21/68,72