Rozvrh 2.A

  1.                2.                           3. 4. 5.
Pondělí ČJ ČJ M PRV  
Úterý ČJ TV - Mgr. K. Pejšová ČJ M HV -
Mgr. L. Flajšmanová
Středa ČJ ČJ M AJ - Mgr. L. Jílková PRV
Čtvrtek ČJ M TV  
Pátek ČJ ČJ M VV  

 

Od 18.9. každé pondělí třídnická hodina od 7.30 hod. Žáky do školy pustíme v tento čas.