Informace pro rodiče

Důležité :

Zítra 24.5. vyučování do 11.40

31.5. Projekt MŠ - ZŠ Hurá vláčkem s mateřáky- vyuč. do 11.40

                                        - sportovní oblečení, batoh,svačina, pití