Informace pro rodiče

Důležité:  

Třídnická hodina bude každé pondělí od 7.30 hod.

   
 Tělocvik budou mít děti venku - zahájena přestavba tělocvičny.

  Mimočítanková četba - FERDA MRAVENEC - pokud mají děti doma, přinesou si knihu do školy.

22.5. Projekt MŠ a ZŠ - Naši přátelé pejsci - jedeme do Křimic na ukázku výcviku psů a soutěže pro děti. S sebou v batůžku svačinu a pití.

25.5. Jedeme na koncert do Nýřan - pohádkové melodie
Na tyto 3 akce budeme vybírat 200,- Kč - vstupné a autobus.


   

     1.6. Den dětí
    28.6. Projekt MŠ a ZŠ - jedeme do herny v Líních